Välkommen till Häljeboda       

            Häljeboda i Värmland Sverige

Kolbullekväll 2006

Hantverksafton 2005

Häljebodaing 2005

Ett fantastisk ort med många mögligheter i en vackert område


På den sida finns allt du vill veta om Häljeboda,
en mycket vackert ort i Värmland.
Här finns många möligheter: badplats, fiska,
promenera.

 

 

Häljeboda ligger direct an kanotleden. 
Kanotister har den mölighet för övernatting på badplatsen.

Älgjakt:

I Häljeboda finns varje år älgjakt. 

 

 

[ Start ] Hemsljöd ] Fiske ]