Häljeboda i Värmland Sverige

Kolbullekväll 2006

Hantverksafton 2005

Häljebodaing 2005

Kobullekväll 2006
i slaktbua från Häljeboda

 

Kolbullekväll i Häljeboda

Kolbullekväll i Häljeboda

Kolbullekväll i Häljeboda

Kolbulle i Häljeboda

Kolbullekväll i Häljeboda

Lennart smaker på den första kolbulle.

Kolbulle i Häljeboda

Kolbullekväll i Häljeboda

Kolbullekväll i Häljeboda

 

Kolbullekväll i Häljeboda

Kolbullekväll i Häljeboda

Kolbulle i Häljeboda

Kolbullekväll i Häljeboda

 

Kolbulle i Häljeboda