Renskin       

            Häljeboda i Värmland Sverige

Kolbullekväll 2006

Hantverksafton 2005

Häljebodaing 2005

Renskinn

Av hävd hat renskinn används för tenntträdsbroderiet.
Samerna barkgarvade själva sing renhudar skinnen fick sin färg av den bark som 
användes vid garvingen tex. al, björk. sälg eller gran Idag de efterfrågan på renskinn si 
Mot att Sota garverier nästan helt har övertagit garveriarbetet. 
Trots garvning i stor skala är renskinnen fortfarande barkgarvade, det vill säga utan 
allergiframkallande krom. 
Renen lever i en mycket hird milj, vilket ofta avtecknar sig i dens skinn. 
Det är däför mycket svårt att j tag på helt felfria skinn. 
Renens kanske värsta plågoande är kormflugan vars larver utvecklas under renens hud 
och sedan kryper ut genom skinnet pi renens ryggför att falla ned på marken där den 
förpuppas och så småningom blir en ny kormfluga. 
Kormlarven lämnat hål efter tig i renens skinn, som läks efter en tid , 
men ärrbildningen finns alltid kvar, som små fläckar på skinnet. 

Ärren blir ofta lite tjockare än övriga skinnet och tax åt sig meka Jag vid garvningen, därför är renskinnen ofta ojämna i färgen 
Hittat du ärrbildningat eller hål efter korm så vet du med säkerhet att det är ett renskinn. 
Märken efter korm kanske är renskinnens adelsmärke.
 

 

 

Start ] Omhoog ]